Silberschecke

 

 

Weiß Ebony Schecke

 

 

 

Black Velvet

 

 

 

Schoko Velvet Ebony

 

Pink White 

1. Platz Oberkochen 2016

 

 

Violett Ebony ST